Maszyny i urządzenia dla: geotechniki, hydrotechniki i głębokiego fundamentowania

Zapytanie ofertowe na dostawę głowicy wibracyjnej

26 listopada, 2022

                                       

Wdrożenie innowacyjnej technologii pogrążania rur średnio- i wielkośrednicowych w obszarze wód morskich i śródlądowych
Etap 1, Zadanie 1: Zakup głowicy wibracyjnej małej

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii pogrążania rur średnio- i wielkośrednicowych w obszarze wód morskich i śródlądowych.”
Zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone w specyfikacji warunki zamówienia do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
Ogłoszenie dostępne jest również pod poniższym adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/136098

Zapytanie ofertowe na dostawę małej głowicy wibracyjnej wraz z załącznikami