Fundusze Norweskie Fundusze Unijne Fundusze Unijne

Maszyny i urządzenia dla: geotechniki, hydrotechniki i głębokiego fundamentowania

Informacje o realizowanym projekcie w ramach Funduszy Norweskich

08 listopada, 2022

                                           

KDM Dariusz Mazur realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego NORW.00.00.00
Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021
Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth
Numer wniosku o dofinansowanie: NORW.19.01.02-06-0001/22

Projekt dotyczy zagadnień inżynierii wodnej w zakresie technologii głębokiego fundamentowania w obszarze wód morskich
i śródlądowych przy inwestycjach off-shore.
Technologia fundamentowania palowego stanowi efekt prac własnych i została zgłoszona do opatentowania.
Celem inwestycji jest komercjalizacja technologii i wprowadzenie jej na rynek poprzez zaoferowanie
w przedsiębiorstwie nowej usługi, które będzie realizowana w sytuacjach dotychczas problematycznych.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności Firmy KDM oraz wzrost przychodów ze sprzedaży usług.
Innowacyjność będzie polegać nie tylko na zmianie procesu technologicznego, który zwiększy prawdopodobieństwo
realizacji zlecenia, ale również na możliwości wykorzystania rur o cieńszych niż standardowo ściankach, co będzie stanowić atrakcyjny aspekt kosztowy dla zleceniodawcy. Z tego samego powodu projekt przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczenia wód morskich, gdyż pogrążona rura stanowi de facto odpad pozostawiony w wodzie

Całkowita wartość projektu: 15 544 110,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 8 822 130,00 PLN

Informacje na temat Funduszy Norweskich i EOG:
www.norwaygrants.org / www.eeagrants.org

Skip to content