Maszyny i urządzenia dla: geotechniki, hydrotechniki i głębokiego fundamentowania

Dotacje

> Dotacje

                  

KDM Dariusz Mazur realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego NORW.00.00.00
Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021
Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth
Tytuł projektu:
„Wdrożenie innowacyjnej technologii pogrążania rur średnio- i wielkośrednicowych
w obszarze wód morskich i śródlądowych”
Numer wniosku o dofinansowanie: NORW.19.01.02-06-0001/22

                                                                                                                                              Informacje o projekcie 

Projekt dotyczy zagadnień inżynierii wodnej w zakresie technologii głębokiego fundamentowania w obszarze wód morskich i śródlądowych przy inwestycjach off-shore.
Technologia fundamentowania palowego stanowi efekt prac własnych i została zgłoszona do opatentowania.
Celem inwestycji jest komercjalizacja technologii i wprowadzenie jej na rynek poprzez zaoferowanie w przedsiębiorstwie nowej usługi,
które będzie realizowana w sytuacjach dotychczas problematycznych.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności Firmy KDM oraz wzrost przychodów ze sprzedaży usług.
Innowacyjność będzie polegać nie tylko na zmianie procesu technologicznego, który zwiększy prawdopodobieństwo realizacji zlecenia,
ale również na możliwości wykorzystania rur o cieńszych niż standardowo ściankach, co będzie stanowić atrakcyjny aspekt kosztowy dla zleceniodawcy.
Z tego samego powodu projekt przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczenia wód morskich, gdyż pogrążona rura stanowi de facto odpad pozostawiony w wodzie

Całkowita wartość projektu: 15 544 110,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 8 822 130,00 PLN

Informacje na temat Funduszy Norweskich i EOG:
www.norwaygrants.org / www.eeagrants.org

 

 

KDM Dariusz Mazur realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
z poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. „Wdrożenie usługi wykonywania konstrukcji w strefie płytkiej akwenów wodnych i na terenach grząskich”.

Celem niniejszego projektu jest wdrożenie usługi wykonywania konstrukcji w strefie płytkiej akwenów wodnych
i na terenach grząskich do zastosowania w inżynierii wodnej i komunikacyjnej.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania znacząco
ulepszonej w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi.

Wartość projektu: 6 800 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 4 760 000,00 zł