Maszyny i urządzenia dla: geotechniki, hydrotechniki i głębokiego fundamentowania

Dotacje

> Dotacje

logo1

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
2007-2013

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Dotacje na innowacje „Inwestujemy w waszą przyszłość”

WDROŻENIE PLATFORMY B2B SPECJALISTYCZNYCH
TECHNOLOGII PRAC ZIEMNYCH
W FIRMIE KDM DARIUSZ MAZUR

PLANOWANY OKRES REALIZACJI: 01.07.2013 -31.12.2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Informacji na temat projektu udziela: Magdalena Kobus tel. +48 22 499 46 80

Przydatne linki:
Unia Europejska Online
www.europa.eu.int
Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce
www.europa.delpol.pl
Fundusze Europejskie
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
www.poig.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl
www.web.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

 

logo1-1

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
2007-2013

Dotacje na innowacje

WDROŻENIE NOWYCH USŁUG
PRECYZYJNEGO WWIBROWYWANIA I WYWIBROWYWANIA
ELEMENTÓW W PIONIE

OKRES REALIZACJI: 02.04.2012-30.09.2012

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Informacji na temat projektu udziela: Magdalena Kobus tel. +48 22 499 46 80

ZAPYTANIA OFERTOWE

Przydatne linki:
Unia Europejska Online
www.europa.eu.int
Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce
www.europa.delpol.pl
Fundusze Europejskie
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
www.poig.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Bank Gospodarstwa Krajowego
www.bgk.com.pl

 

twoj_pomysl_europejskie_pieniadze1

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA  LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

Tytuł projektu:
Podniesienie konkurencyjności firmy KDM Dariusz Mazur poprzez utworzenie  bazy w Rejowcu Fabrycznym i uruchomienie innowacyjnych usług
Beneficjent: KDM Dariusz Mazur
Opis projektu:
Ukierunkowanie na rozwój i rozbudowę firmy KDM Dariusz Mazur poprzez utworzenie bazy magazynowo-remontowej w Rejowcu Fabrycznym oraz nabycie specjalistycznego sprzętu budowlanego, diagnostycznego i informatycznego , które pozwoli na rozszerzenie zakresu oferowanych usług, wdrożenie innowacyjnych  technologii oraz wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
ul. Stefczyka 3, Lublin
www.lubelskie.pl

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Graniczna 4, Lublin
Punkt Informacyjny:   tel. (81) 462 38 31, (81) 462 38 12
www.lawp.pl

loga