Maszyny i urządzenia dla: geotechniki, hydrotechniki i głębokiego fundamentowania

Dotacje

> Dotacje

KDM Dariusz Mazur realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
z poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. „Wdrożenie usługi wykonywania konstrukcji w strefie płytkiej akwenów wodnych i na terenach grząskich”.

Celem niniejszego projektu jest wdrożenie usługi wykonywania konstrukcji w strefie płytkiej akwenów wodnych
i na terenach grząskich do zastosowania w inżynierii wodnej i komunikacyjnej.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania znacząco
ulepszonej w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi.

Wartość projektu: 6 800 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 4 760 000,00 zł