Fundusze Norweskie Fundusze Unijne Fundusze Unijne

Maszyny i urządzenia dla: geotechniki, hydrotechniki i głębokiego fundamentowania

Szacowanie rynku – dostawa dużej głowicy wibracyjnej

20 stycznia, 2023

                                

Wdrożenie innowacyjnej technologii pogrążania rur średnio- i wielkośrednicowych w obszarze wód morskich i śródlądowych
Etap 1, Zadanie 1: Zakup głowicy wibracyjnej dużej

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu oszacowania kosztów

W związku z  przystąpieniem do realizacji projektu pn. „ Wdrożenie innowacyjnej technologii pogrążania rur średnio- I wielkośrednicowych w obszarze wód morskich i śródlądowych”
w ramach Programu Operacyjnego NORW.00.00.00 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Poddziałanie 19.1.2. Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth, Firma KDM Dariusz Mazur zaprasza wszystkie podmioty do składania ofert  na dostawę dużęj głowicy wibracyjnej.

Zapytanie ofertowe głowica wibracyjna duża

Formularz-ofertowy-szacowanie.pdf

Skip to content