Fundusze Norweskie Fundusze Unijne Fundusze Unijne

Maszyny i urządzenia dla: geotechniki, hydrotechniki i głębokiego fundamentowania

Co to jest ścianka berlińska?

28 stycznia, 2020

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania głębokiego wykopu, a istnieją uzasadnione obawy, że przeprowadzane prace budowlane wpłyną na stabilność terenu, zaleca się wykonanie odpowiednich zabezpieczeń. Jedną z takich konstrukcji utrzymujących grunt przed utratą stateczności jest ścianka berlińska, nazywana również obudową berlińską. Jest to tymczasowa obudowa wykopu, wykonywana systematycznie w miarę postępu robót ziemnych. Nazwa wzięła się od tego, że ścianka berlińska została po raz pierwszy wykorzystana w latach dwudziestych XX wieku przy budowie tunelu metra w Berlinie.

Jak powstaje ścianka berlińska?

W skład obudowy berlińskiej wchodzą pionowe słupy wykonane ze stali lub betonu, które określa się mianem kształtowników (rozróżnia się dwuteowniki i ceowniki) oraz opinka pozioma wykonana najczęściej z desek lub krawędziaków wykonanych z drewna (rzadziej ze stali bądź żelbetu). Umieszczanie stalowych słupów w gruncie jest wykonywane z użyciem specjalistycznych urządzeń np. wibromłotów. Ze względu na niekorzystny wpływ tego typu działań na znajdujące się w pobliżu budynki obecnie wykorzystywane są również inne, mniej inwazyjne dla otoczenia metody jak wiercenie otworów na kształtowniki stalowe. Finalnym etapem montażu ścianki berlińskiej jest osadzanie opinki drewnianej, stalowej lub żelbetonowej pomiędzy słupami. Aby wzmocnić obudowę berlińską, można wykorzystać rozpory pomiędzy przeciwległymi ściankami lub kotwienie osadzonych w ziemi słupów za pomocą kotew gruntowych.

Zalety i ograniczenia stosowania ścianki berlińskiej

Choć ścianka berlińska ma szerokie zastosowanie i umożliwia bezpieczne prowadzenie prac budowlanych, nie stosuje się jej przy gruntach nawodnionych, gdyż konstrukcja ta nie zatrzymuje wody. Niewskazane jest również stawianie ścianki na gruntach, które łatwo się osypują (np. na piaskach). W związku z tym należy zachowywać szczególną ostrożność przy stawianiu ścianki berlińskiej w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów. Jednocześnie ścianka berlińska charakteryzuje się licznymi zaletami: ponoszony koszt jest zauważalnie mniejszy niż w przypadku budowy ściany szczelinowej, można łatwo dopasowywać kształt ścianki do planu budowy czy stosować ją jako tymczasowe przedłużenie ściany szczelinowej. Warto również pamiętać, że obudowa berlińska bywa czasami konstrukcją traconą, co wynika z trudności usunięcia słupów kotwionych lub z braku miejsca na demontaż opinki.

Skip to content