Fundusze Norweskie Fundusze Unijne Fundusze Unijne

Maszyny i urządzenia dla: geotechniki, hydrotechniki i głębokiego fundamentowania

Dostawa głowicy wibracyjnej w wersji z zaciskiem bocznym do pali pełnych – wybór Oferenta

27 kwietnia, 2023

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez KDM
poprzez nabycie środka trwałego w postaci głowicy wibracyjnej montowanej na koparce o sile wymuszenia
nie mniejszej niż 500 kNw wersji z zaciskiem bocznym do pali pełnych”, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę, która jednocześnie została przyjęta
złożyła firma XCMG Poland Sp. z o.o.,
NIP: 5272939917
Data wpływu oferty: 21.04.2023r.
Protokół wyboru oferty sporządzono: 27.04.2023r.
Zatwierdzony budżet realizacji: 188 000,00 EURO netto + 43 240 EURO VAT
Termin realizacji: do 26.06.2023r.

Skip to content