Fundusze Norweskie Fundusze Unijne Fundusze Unijne

Maszyny i urządzenia dla: geotechniki, hydrotechniki i głębokiego fundamentowania

Grodzice stalowe w zabezpieczaniu wykopów

24 kwietnia, 2020

Wykonanie konstrukcji składającej się z grodzic wbitych w grunt i ściśle do siebie przylegających jest najbardziej rozpowszechnioną metodą zabezpieczania ścian wykopów, szczególnie w gruntach z dostępem do wody. Na czym polega rola grodzic stalowych w zabezpieczaniu wykopów? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w artykule. Zapraszamy do przeczytania wpisu na naszym blogu.

Czym są grodzice stalowe?

Grodzicami stalowymi nazywamy wykonane ze stali profile walcowane o określonym przekroju poprzecznym. Grodzice wyposażone są tzw. zamki, które umożliwiają łączenie ze sobą poszczególnych elementów. Konstrukcja składająca się z połączonych ze sobą grodzic stalowych tworzy ściankę szczelną. Montaż grodzic wykonywany jest na kilka sposobów poprzez pogrążanie wibromłotem, wciskanie statyczne wciskarką hydrauliczną lub wbijanie młotem udarowym. Dzięki temu można z nich korzystać w różnych warunkach gruntowych i lokalizacyjnych. Ścianki z grodzic stalowych znajdują zastosowanie w budownictwie hydrotechnicznym i lądowym. Mogą mieć charakter stały lub być montowane jako konstrukcje tymczasowe.

 

W jaki sposób zabezpieczane są wykopy przy użyciu grodzic stalowych?

Ścianki szczelne z grodzic stalowych wykorzystywane są do zabezpieczania wykopów przed dostaniem się do nich wody gruntowej oraz stanowią zabezpieczenie, kiedy w pobliżu prowadzonego wykopu znajdują się budynki lub inne obiekty wrażliwe na osiadanie. Prace z wykorzystaniem ścianek szczelnych z grodzic stalowych można podzielić na kilka etapów:

Aby zabezpieczenie wykopu było skuteczne, ścianki powinny być dodatkowo wzmocnione. W przypadku niewielkich wąskoprzestrzennych wykopów wystarczającym wzmocnieniem są podpory przeciwdziałające parciu gruntu. Wykopy szerokoprzestrzenne i bardzo głębokie wymagają dodatkowych elementów zabezpieczających, takich jak kotwy czy rozpory.

 

Dlaczego warto stosować grodzice stalowe do zabezpieczania wykopów?

Grodzice stalowe zapewniają wysoką efektywność zabezpieczeń wykopów. Są skuteczne, niedrogie i ułatwiają prowadzenie robót. Do zalet należy również możliwość ich odzyskania. W większości przypadków grodzice stalowe wyciąga się  po wykonaniu prac i zasypaniu wykopu. Czasem jednak konieczne jest pozostawienie ścianki w gruncie, kiedy ruch mas gruntu zagraża nowopowstałej inwestycji. Niekiedy ścianki szczelne z grodzic stalowych stają się elementem konstrukcyjnym budynku np. jego podziemnej kondygnacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Specjaliści z firmy KDM Dariusz Mazur chętnie odpowiedzą na pytania z zakresu maszyn i urządzeń dla geotechniki, hydrotechniki i głębokiego fundamentowania.

Skip to content