Fundusze Norweskie Fundusze Unijne Fundusze Unijne

Maszyny i urządzenia dla: geotechniki, hydrotechniki i głębokiego fundamentowania

Sposoby zabezpieczania nabrzeży, skarp i zboczy

04 lutego, 2020

Skarpy, zbocza oraz nabrzeża są nieustannie narażone na tworzenie się osuwisk, czyli form ukształtowania terenu powstających w wyniku przesuwania się materiału skalnego lub zwietrzelinowego wzdłuż powierzchni poślizgu. Za przyczynę osuwania się mas ziemnych uznaje się utratę stateczności gruntu, na co wpływ może mieć wiele czynników. Do głównych należą: wzrost wilgotności ziemi związanej z długofalowymi opadami lub roztopami, występowanie niekorzystnego układu warstw geologicznych, erozja gruntu oraz powstawanie spękań zgodnych z kierunkiem nachylenia zbocza. Istotna jest również działalność człowieka, na którą składa się m.in. wycinka drzew, wykonywanie ciężkich robót budowlanych czy awarie instalacji wodociągowych. W związku z występowaniem tych zagrożeń istnieje potrzeba wzmacniania słabego podłoża gruntowego i stabilizacji zlokalizowanych w ich pobliżu inwestycji (budowli, dróg).

Metody ochrony przed osuwiskami

Jednym z rodzajów metod służących do szybkiej i wytrzymałej stabilizacji wszelkiego rodzaju stoków, zboczy czy nasypów są zabezpieczenia konstrukcyjne. Konstrukcje wykonywane są z trwałych materiałów i można wśród nich wyróżnić sześć głównych podtypów:

Dzięki coraz większemu doświadczeniu oraz wiedzy zdobywanej w zakresie zabezpieczania nabrzeży, skarp oraz zboczy, przedstawiciele firmy KDM są w stanie zapewnić indywidualne podejście do każdego przypadku i fachowo doradzić w zakresie wyboru odpowiedniego sprzętu oraz technologii do ochrony przed osuwiskami.

Skip to content