Fundusze Norweskie Fundusze Unijne Fundusze Unijne

Maszyny i urządzenia dla: geotechniki, hydrotechniki i głębokiego fundamentowania

System Zarządzania Jakością ISO 9001

16 października, 2016

Dbając o jak najwyższy poziom świadczonych przez nas usług, a także z myślą o ciągłym rozwoju kompetencji naszego personelu, firma KDM Dariusz Mazur w roku 2013 wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001.

W 2014 roku, poddaliśmy się wnikliwej ocenie przeprowadzonej przez Centrum Certyfikacji Jakości, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, której efektem jest uzyskanie przez firmę KDM Dariusz Mazur certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

Skip to content