Fundusze Norweskie Fundusze Unijne Fundusze Unijne

Maszyny i urządzenia dla: geotechniki, hydrotechniki i głębokiego fundamentowania

Szacowanie rynku – dostawa małej głowicy wibracyjnej

30 sierpnia, 2022

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu oszacowania kosztów

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu pn. „ Wdrożenie innowacyjnej technologii pogrążania rur średnio- I wielkośrednicowych w obszarze wód morskich i śródlądowych”
w ramach Programu Operacyjnego NORW.00.00.00 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Poddziałanie 19.1.2. Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth, Firma KDM Dariusz Mazur zaprasza wszystkie podmioty do składania ofert  na dostawę małej głowicy wibracyjnej.

Zapytanie ofertowe mała głowica

Formularz ofertowy

Skip to content