Fundusze Norweskie Fundusze Unijne Fundusze Unijne

Maszyny i urządzenia dla: geotechniki, hydrotechniki i głębokiego fundamentowania

Zapytania ofertowe

> Zapytania-ofertowe

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wdrożenia nowej generacji pompy zatapialnej Q 450-3500 m’3/h H=2-9m
w oparciu o zakres prac opisanych w załączonym zapytaniu ofertowym.

                                                                                               

Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usług związanych z promocją projektu w oparciu o specyfikację

2013-09-27_zapytanie-ofertowe_promocja   2013-09-27_formularz-ofertowy_promocja

Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usług doradczych oraz nabycia wartości wartości niematerialnych

2013-09-02_zapytanie-ofertowe_1-small   zapytanie-ofertowe_2013-09-02_2-small   formularz-ofertowy_2013-09-02-small

zapytanie-ofertowe_2013-04-15_1-small   zapytanie-ofertowe_2013-04-15_2-smal1   2013-04-15_formularz-ofertowy-small

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania do obliczania zabezpieczeń wykopów (analizy stateczności gruntu)

      

Zapytanie ofertowe na dostawę komputera przenośnego do zainstalowania oprogramowania

   

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu zsynchronizowanych dalmierzy laserowych do pomiaru precyzyjnego wwibrowywania i wywibrowywania elementów w pionie

zapytanie-ofertowe_dalmierze-small   formularz-ofertowy_dalmierze-small

Zapytanie ofertowe na dostawę ramienia min.3 m do instalacji na ramieniu koparki/dźwigu wraz z płytą adaptacyjną umożliwiającą instalację głowicy wibracyjnej na ramieniu

1 

Zapytanie ofertowe na dostawę koparki gąsienicowej klasy min.27T ( wywibrowywanie )

   

Zapytanie ofertowe na dostawę głowicy wibracyjnej nr. 1

zapytanie-ofertowe-1-1-small   zapytanie-ofertowe-1-2-small

Zapytanie ofertowe na dostawę głowicy wibracyjnej nr. 2

zapytanie-ofertowe-2-1-small1   zapytanie-ofertowe-2-2-small

Zapytanie ofertowe na dostawę kołowego dźwigu samobieżnego o udźwigu min.40 T

zapytanie-ofertowe   formularz-ofertowy

Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usług doradczych oraz nabycia wartości wartości niematerialnych

2014-03-27_zapytanie-ofertowe   2014-03-27_zapytanie-ofertowe2_   2014-03-27_formularz-ofertowy

Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia i nabycia wartości niemarterialnych i prawnych w oparciu specyfikację

2014-04-30_zapytanie-ofertowe   hppscan150

Skip to content