Fundusze Norweskie Fundusze Unijne Fundusze Unijne

Maszyny i urządzenia dla: geotechniki, hydrotechniki i głębokiego fundamentowania

Zapytanie ofertowe na dostawę głowicy wibracyjnej w wersji z zaciskiem bocznym do pali pełnych

22 marca, 2023

 

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez KDM
poprzez nabycie środka trwałego w postaci głowicy wibracyjnej
montowanej na koparce o sile wymuszenia nie mniejszej niż 500 kN w wersji z zaciskiem bocznym do pali pełnych”
zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone
w specyfikacji (zapytaniu ofertowym) warunki zamówienia do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe na dostawę głowicy wibracyjnej w wersji do pali pełnych wraz z załącznikami

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 2023

2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań, niepodleganiu wykluczeniu

3. Załącznik nr 3 Oświadczenie_RODO

4. Załącznik nr 4 Zapytanie ofertowe głowica wibracyjna

    

Skip to content